درنگ از کاربران گرامی به دلیل تاخیر یک ساعته در انتشار قصه درنگ که بر اثر مشکلات فنی رخ داد پوزش می‌طلبد.