قصه درنگ | کافه پیانو اثر فرهاد جعفری
  قصه درنگ | شگفتی اثر آر. جی. پالاسیو