بذارید اول خبر خوب رو بگم، الان یه هفته ست سیستم گرمایشی به کلی از کار افتاده! این یعنی که اگه بخوایم اینجا بمونیم باید توی دمای زیر صفر زندگی کنیم، پس این می تونه یه نیروی محرکه ای باشه که بارو بندیل رو ببندیم و بالاخره از این خراب شده فرار کنیم.
اما خبر بد اینکه، ما الان یه هفته ست بدون اینکه متوجه بشیم داریم توی دمای زیر صفر زندگی می کنیم، و نه تنها صدامون در نیومده، بلکه حتی بهش عادت هم کردیم. خبر از این بدتر می خواستید؟ یعنی حاضریم هر بدبختی رو تحمل کنیم فقط از جامون تکون نخوریم….

نوشته ای از روزبه معین
با صدای امید