قصه درنگ | چهل نامه کوتاه به همسرم اثر نادر ابراهیمی
  قصه درنگ | جیرجیرک ؛ پایم را می‌خورم که مرا به کوی دانشگاه برد و سلول انفرادی
  قصه درنگ | سال بلوا اثر عباس معروفی
  قصه درنگ | «گنجشک من، بدو… بدو…» اثر بریژیت ونینگر
  قصه درنگ | «روی ماه خداوند را ببوس» اثر مصطفی مستور
  قصه درنگ | کافه پیانو اثر فرهاد جعفری
  قصه درنگ | شگفتی اثر آر. جی. پالاسیو