درنگ: محققان دانشگاه لاند سوئد با بررسی بیش از دو میلیون خواهر و برادر دریافتند «ترومبوآمبولی وریدی» (نوعی لخته شدن خون در عروق) با قد مرتبط است و این ریسک در افراد کوتاه قامت‌تر کمتر است.

آنها دریافتند در مردان کوتاه‌تر از ۱۶۰ سانتیمتر در مقایسه با مردان بلندتر از ۱۸۷ سانتیمتر، ریسک ترومبوآمبولی وریدی تا ۶۵ درصد کاهش می‌یابد.

در مورد زنان، آنهایی که کوتاه‌تر از ۱۵۵ سانتیمتر بوده و یکبار هم باردار شده بودند در مقایسه با زنان بلندتر از ۱۸۲ سانتیمتر، ۶۹ درصد کمتر در معرض خطر ترومبوآمبولی وریدی بودند.

بنگ زولر سرپرست تیم تحقیق در این باره می‌گوید: «از آنجائیکه قد جمعیت جهان افزایش یافته و همچنان هم در حال افزایش است، می‌تواند در افزایش وقوع ترومبوز وریدی (لختگی خون) نقش داشته باشد.»

شایع‌ترین عوامل افزایش دهنده ریسک ترومبوز عبارتند از جراحی، سرطان، عدم تحرک و بستری شدن در بیمارستان. در زنان، بارداری و استفاده از هورمون‌های نظیر قرص‌های ضدبارداری یا استروژن برای کاهش علائم یائسگی هم از عوامل محرک شایع هستند.

به گفته زولر، نیروی جاذبه ممکن است بر ارتباط بین قد و خطر ترومبوآمبولی وریدی نقش داشته باشد. همچنین از آنجائیکه افراد بلند قامت، رگ‌های طویلتری هم دارند از اینرو بروز این مشکل در آنها بیشتر است.

وی در ادامه می‌افزاید: همچنین فشارهای گرانشی در رگ‌های پای افراد بلندقدتر می‌تواند خطر کاهش جریان خون یا توقف موقت آن را افزایش دهد.

علاوه بر این، مطالعات قبلی نشان داده‌اند که قد بلند با سرطان، مشکلات قلبی، دیابت حاملگی و حتی طول عمر نیز مرتبط است.