تصویر این رویداد جالب توسط عکاس موج‌سواری به نام برنت بیلمان ثبت شده‌ است. خوک آبی (فک) غول پیکر در تصاویری که بیلمان در آب‌های کابو در مکزیک ثبت کرده درحالی دیده می‌شود که خود را مانند دوچرخه‌سوارانی که از پشت خودروهای بزرگتر آویزان می‌شوند،‌ به قایق آویزان کرده تا شاید کسی برایش یک تکه ماهی بیاندازد.