درنگ:  اسماعیل رنگرز صبحگاه امروز بجرم تجاوز به عنف و قتل دختر هفت‌ساله پارس‌آبادی در ملاء عام به دار آویخته شد. این دون ژون (دون ژونیسم به خصلت برخی مردان اشاره دارد که با تظاهر به علاقمندی به روابط جنسی، خود را هیپرسکسوال نشان می دهند. آنها اینگونه فعالیت‌های جنسی را برای سرپوش گذاشتن به احساسات عمیق حقارت خودشان مورد استفاده قرار می‌دهند)  ۴۰ ساله پارس آبادی ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ با نقشه از پیش تعیین شده آتنا اصلانی را به داخل مغازه خود کشیده و بعد از عملی کردن نقشه شوم خود او را به قتل رساند.

رسیدگی به پرونده آتنا اصلانی در نهایت دقت و سرعت انجام شد

دادستان اردبیل در این زمینه گفت: دستگاه قضایی پس از این اتفاق با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان و تاکیدات رییس کل دادگستری استان موضوع را به صورت فوق العاده در دستور کار قرار دادند. با لحاظ دقت و سرعت این پرونده رسیدگی شد دادگاه کیفری یک استان اردبیل موضوع را خیلی دقیق بررسی کردند.