درنگ: بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، شیطان پارس آباد از آنجایی که می‌دانست به پایان زندگی سیاه خود نزدیک شده در بازداشتگاه قصد داشت خود را خفه کند اما مامور اداره آگاهی اردبیل متوجه اقدام به خودکشی او شد و جلوی او را گرفت.

دقایقی پس از انتشار این خبر دادستان اردبیل ضمن تکذیب این خبر تاکید کرد که با عاملان انتشار شایعه برخورد قانونی می‌شود.

ناصر عتباتی گفت: چنین موضوعی در اردبیل یا پارس آباد صحت ندارد.