کنایه جالب وزیر ارتباطات به مستند بدون فیلتر که در تلویزیون پخش شد