بازیکن استقلال در دادگاه شکست خورد | اعتراف قائدی در بیمارستان: من پشت فرمان بودم