تلگرام به دستور رئیس جمهور رفع فیلتر شد
  موسس تلگرام می‌تواند فیلترینگ را حذف کند؟ | راهکاری برای دور زدن فیلترینگ تلگرام تا ماه آینده