تصاویر اولین کافه کشور با کارکنان سندروم داون و اوتیسم | آنها غذا و نوشیدنی درست می‌کنند و موسیقی می‌نوازند | کافه دانتیسم در تهران منتظر شماست