درنگ: این پل که در ارتفاع ۱۴۷۵ فوت از سطح دریا در پارک ملی جاسپر ساخته شده به عنوان یک عنصر منظر طبیعی برای مشاهده یخچال‌های زیبای کوه‌های بی‌نظیر است. از جذابیت‌های این پل، موقعیت آن است که در کوهستان Sanwapa واقع شده که بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام است. با توجه به مفهوم ساخت چنین طرحی گردشگران یک تجربه جالب و زیبا را از منظر طبیعی به دست می‌آورند. طرح شعاعی این پل باعث شده به یک فضای گردشگرانه تبدیل شود.