فیلم | آشنایی با نسیم نجفی اقدم عامل تیراندازی یوتیوب
  نسیم نجفی اقدم؛ عامل تیراندازی در مقر یوتیوب | عکس