درنگ : تام مورگان بریتانیایی با هدف آزمایش رقابتی بادکنکی، این صندلی را در آسمان به پرواز درآورد. مورگان می‌گوید در حین پرواز همزمان احساس آرامش و وحشت داشته‌ است.

وی پس از آنکه خبر آغاز وزش بادهای شدید را دریافت کرد مجبور شد برای بازگشت به زمین شروع به ترکاندن بادکنک‌ها کند. وی می‌گوید تجربه‌ای مشابه تصاویری داشته که در انیمیشن بالا (UP) به نمایش درآمده‌است.