درنگ :  واتر اسپات (water spout) پدیده‌ای شبیه تورنادو است با این تفاوت که این پدیده در دریا و بیشتر در مناطق حاره‌ای و شبه حاره‌ای رخ می‌دهد. این پدیده بیشتر در ابرهای استراتوس و کومولو استراتوس رخ می‌دهد.

این پدیده به این شکل ایجاد می‌شود که ابتدا چرخشی در بین ابرها ایجاد می‌شود و این ابرها به شکل قیف به سمت پایین کشیده می‌شود. از این قیف لوله یا همان خرطوم آن تا سطح دریا کشیده می‌شود که این خرطوم دارای چرخش است. همچنین این خرطوم در قسمت پایین دارای قدرت مکش زیادی است.

واتر اسپات نسبت به تورنادو ضعیف‌تر است به دلیل اینکه اختلاف دما بین طبقات مختلف هوا در سطح دریا کمتر است و هوا معتدل‌تر است. عمر این پدیده معمولاٌ حدود ۱۰ دقیقه است. گاهی هم ممکن است از یک ابر به طور همزمان چند واتر اسپات به سطح دریا بیاید.