تلگرام آخر فروردین فیلتر می‌شود؟ | وزیر ارشاد: برای فیلتر تلگرام یک سری مراکز تصمیم‌گیری وجود دارد؛ آنها تصمیم می‌گیرند
  پایگاه اطلاع رسانی کریمی قدوسی: تلگرام تا پایان فروردین فیلتر می‌شود