حمید صفت به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد | تشکیل پرونده قضایی برای خواننده رپ
  حمید صفت آزاد شد؟ | واکنش سرپرست دادسرای امور جنایی تهران
  خواننده رپ درباره قتل ناپدری‌اش چه گفت؟ | حمید صفت: ضربه‌ای به سر هوشنگ نزدم