واکنش وزیر ارشاد به ممانعت از حضور نوازندگان زن روی صحنه در اصفهان | مدیران استانی پای این داستان بمانند
  تلویزیون بالاخره ساز زدن خانم‌ها را نشان داد | تابو شکنی صداوسیمای ملی | واکنش یک نوازنده زن