دلیل صدای انفجار در شهرری چه بود؟ | واکنش به خبر سقوط بالگرد