فیلم | واکنش جنجالی علیشمس درباره دریافت پول از خوانندگان برای حضور در دورهمی