فیلم | رفتار زشت آقای فرماندار که باعث واکنش وزارت کشور و عذرخواهی استاندار اصفهان شد

مهرعلیزاده استاندار اصفهان با برکناری حسین فراست فرماندار گلپایگان، محمدرضا توسلی بخشدار مرکزی این شهرستان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری انتخاب کرد.