فیلم | لحظه درگیری ماموران شهرداری با دست‌فروشان | فوت یک دستفروش