فیلم‌ | آنچه بین قرائتی و آقای دوربینی گذشت | واکنش جالب چهره‌ها به اخراج دوربینی توسط قرائتی