داعشی‌های فیلم «به وقت شام» ابراهیم حاتمی کیا بدون توجه به وضعیت مردم و خطر سلامت افراد مسن یا زنان باردار اینگونه به پردیس کوروش حمله کردند؟

 

حاضران در پردیس کوروش از این اقدام عجیب برای تبلیغ «به وقت شام» به شدت انتقاد کردند.

 

اعتراض یکی از تماشاگران سینما به این اقدام تبلیغاتی فیلم حاتمی کیا را در این ویدئو ببینید.