آخرین وضعیت بازیکن استقلال پس از سانحه خونین؛ پزشکان در انتظار بازگشت تنفس | تصویر خودرو پس از تصادف