جزئیات تلخ‌ حادثه تکان‌دهنده آزار جنسی گروهی دانش آموزان یک مدرسه تهران | از فیلم مستهجن تا اردوی جنسی | وضعیت مدرسه پس از بازتاب حادثه
  دلیل برخورد متفاوت با دو پرونده سعید طوسی و مدرسه معین چیست؟ | چرا رهبر انقلاب تنها برای ناظم مدرسه دستور صریح صادر کردند؟
  شاکیان ناظم مدرسه در پزشکی قانونی | دانش آموزان ادعایی مبنی بر تجاوز ندارند؛ ناظم هم اعتراف نکرده است