امیدی به زنده‌ماندن کوهنوردان گم‌شده در اشترانکوه نیست | اگر برف ببارد جست‌وجو به بهار موکول می‌شود