آخرین تصمیمات درباره تعطیلی روز دوشنبه تهران | سازمان مدیریت بحران: از چهارشنبه گذشته اخطار داده بودیم
  مدیریت بحران به شیوه نجفی | توییت شهردار پایتخت خطاب به جوانان و نوجوانان درباره برف سنگین تهران