درنگ :  پژمان جمشیدی شب گذشته به عنوان یکی از نامزدهای مرد مکمل در جشنواره فیلم فجر معرفی شد. در لحظه معرفی وی به عنوان نامزد متاسفانه حضار و خبرنگاران به این انتخاب خندیدند و نگاهی تمسخرآمیز به آن داشتند. در زیر لحظه این اتفاق را ببینید.

اما پژمان جمشیدی فوتبالیست مشهوری که در عرصه سینما نیز به اوج رسیده است به این انتخاب اینگونه واکنش نشان داد: