درنگ : گرشاسبی سرپرست پرسپولیس درباره حمله نافرجام به ساختمان باشگاه گفت: وقتی دوربین‌های مداربسته موجود را بررسی کردیم، به نظر کمی ماجرا مشکوک بود، چرا که فکر می‌کنم مهاجم قصد داشته‌ خودرویی را مقابل باشگاه به آتش بکشد، وقتی در ادامه متوجه می‌شود خودرویی از مقابل به سمتش می‌آید ترسیده و گالن بنزین را همانجا رها می‌کند.

وی اضافه کرد: در ادامه نگهبان باشگاه هم که از موضوع مطلع شده برای آنکه آتش به خودروهای اطراف و ساختمان باشگاه سرایت نکند با پا برای خاموش کردن آتش اقدام می‌کند، همین موضوع باعث مصدومیتش می‌شود. نیروی انتظامی پیگیر حادثه است تا ماجرا دقیق روشن شود.

پلیس تهران نیز در این زمینه اعلام کرد: حوالی ساعت ۲۳ شب گذشته، یک فرد در مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس تلاش کرد تا با ریختن بنزین در مقابل ساختمان این باشگاه، آن را به آتش بکشد این در حالی بود که نگهبان ساختمان متوجه این اقدام وی شد و متهم به محض دیدن وی از صحنه گریخت.

اکنون با انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی مشخص شد که حمله به ساختمان باشگاه پرسپولیس بوده و این حمله کار گروهی خرابکار ضدانقلاب منتسب به «ری استارت» بوده است. در فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مهاجمان با بردن نام از «ری استارت» بحث درباره‌ این اتفاق در برنامه تلویزیونی ۹۰ را خواستار شده‌اند.