درنگ :   سردار آزمون در این زمینه گفت: در این برنامه به من توهین شد و من هم از حقم نمی‌گذرم و از ویدئو چک شکایت مى‌کنم. امیدوارم برنامه‌هاى ورزشی رسانه ملى با دقت بیشتری تهیه شوند تا اینقدر راحت به ورزشکاران رشته‌های مختلف توهین نشود.

آنچه در این برنامه تلویزیونی درباره سردار آزمون مطرح شده است را می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید:

 

 

واکنش سردار آزمون به این برنامه که به صورت استوری منتشر کرد را نیز در زیر ببینید: