گروه فشار در کنگره اعتمادملی! | واکنش حزب اعتماد ملی به خبر حمله به علی مطهری | کنگره ناتمام ماند