فیلم | لحظاتی از دادگاه عوامل داعش در حمله به مجلس و حرم امام | قرائت کیفرخواست ۸ متهم