درنگ :  «گی مونتاج» شخصیت اصلی کتاب «فارنهایت ۴۵۱» نوشته ری بردبری است؛ یک آتش‎نشان اما نه به شکل سنتی که همه می‏‌شناسیم. او مسئولیت پاکسازی دنیا از همه کلمات نوشته شده را دارد. او معتقد است برخی ایده‎های نامناسب نباید اصلا مطرح شوند و به جامعه راه پیدا کنند. او اعتقاد زیادی به مطالعه و کتاب دارد و همیشه در تلاش است تا منجی کتاب‎ها باشد.

این کتاب توسط انتشارات «سوپرترین» فرانسه منتشر شده و نسخه این انتشارات نسخه‎ای ویژه است. برای مشخص شدن نوشته‌های این کتاب باید به کاعذهای آن حرارت داده شود. در زیر می‎توانید ویدئوی مربوط به این کتاب را ببینید.

وقتی به کتاب حرارت می‎دهید، به محض خنک شدن نوشته‌های کتاب مشخص می‏‌شوند. این اقدام انتشارات فرانسوی در جهت بیشتر قرار گرفتن در فضای موضوعی کتاب است. این نسخه ویژه قرار است از سال ۲۰۱۸ در دسترس عموم قرار گیرد.