حامد بهداد هم یکی از کاندیدهای بازی در نقش بهروز بوده است. من شبیه بهداد نیستم کاراکترهایی که بازی می‌کنیم شبیه به هم استحامد بهداد هم یکی از کاندیدهای بازی در نقش بهروز بوده است. من شبیه بهداد نیستم کاراکترهایی که بازی می‌کنیم شبیه به هم است.

  فیلم | کنایه رشیدپور به بی‌توجهی نمایندگان مجلس | آقای عارف چند بار از خودرو پیاده‌ شدید؟
  فیلم | کنایه رشیدپور به طولانی شدن ساخت آزادراه تهران شمال | اگر فرهاد بود…