متن کامل صحبت‌های علی کریمی را نیز می‌توانید بشنوید.