درنگ : ترودو با چشمانی اشک آلود گفت: ابراز تاسف امروز ما کافی نیست و نمی‌تواند آسیب‌هایی که وارد شده‌است را جبران کند. ترودو این سخنان را در مراسمی با حضور بازماندگان طرح همگون‌سازی فرهنگی اجباری بومیان کانادا بیان کرد.

تلاش برای همگون‌سازی فرهنگی کودکان با فرهنگ اروپایی-کانادایی از قرن نوزدهم آغاز شد. طی این طرح در حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی کانادا در بیش از ۱۰۰ سال مجبور به حضور در مدارس مذهبی دولتی بودند. بیش از ۳۰۰۰ کودک بومی در این مدارس جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی از آنها دچار آسیب‌های شدیدی بدنی شده یا مورد آزار جنسی قرار گرفتند.

معذرت‌خواهی ترودو را تونی اوبد، یکی از محصلان مدرسه مسکونی اینوک پذیرفت. او یکی از اعضای انجمن بومی لابرادور و نیوفاند‌لند است. در سال ۲۰۱۶ دولت کانادا با بازماندگان این انجمن بومی به توافقی ۵۰ میلیون دلاری رسید.