مهران مدیری در برنامه دورهمی شب گذشته به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گرانی تخم مرغ را دستمایه طنز خود قرار داد. مهران مدیری به کوکب خانم کتاب فارسی دبستان متولدان دهه ۵۰ و ۶۰ اشاره کرد و گفت: کوکب خانم دیگر در خانه‌اش را باز نمی‌کند. حرف‌های مهران مدیری را در ویدئوی زیر ببینید:

 

 

دو صفحه از کتاب فارسی آن دوره که مربوط به درس کوکب خانم بود را در زیر ببینید: