ویدئوهایی از سوی بخش‌های مختلف صدا و سیما درباره شور و شوق مردم بعد از فیلتر تلگرام منتشر شد که همین امر واکنش طنز حسن ریوندی و توبیخ معاونت سیاسی صدا و سیما را به همراه داشت.

فرید مدرسی در کانال شخصی خود نوشت: عبدالعلی علی‌عسکری رئیس صدا و سیما، مجید آخوندی معاونت سیاسی این سازمان را توبیخ کرد که خبرگزاری زیر مجموعه این معاونت، گزارشی ساختگی از «شادمانی مردم بخاطر فیلتر تلگرام» پخش کرده است.

رئیس صدا و سیما در این توبیخِ اداری، این گزارش را «نامتوازن، غیرواقعی و غیرحرفه‌ای» دانسته و توضیحات دیشب را در واکنش به اعتراض‌ها و تکذیب‌های مردم حاضر در گزارش را نیز «ناشیانه و عذر بدتر از گناه» خوانده است.

حسن ریوندی نیز ویدئوی زیر را به طنز در واکنش به گزارش‌های صدا و سیما منتشر کرده است: