• توضیحات کارشناس نجوم در مورد شایعه صداهای عجیب در آسمان آستارا

خسرو جعفری زاده گفت: در فیلمی که با این موضوع منتشر شده کاملا مشخص شده است که صدا از آسمان نیست و از همان محدوده است. به احتمال زیاد این صدا صدای دستگاهی صنعتی (برشکاری ابزار دقیق) بوده و به هیچ عنوان نمی‌تواند صدای برخورد ابرها باشد. ابرها به خودی خود با برخورد با یکدیگر صدایی تولید نمی‌کنند مگر اینکه بر اثر تخلیه بار الکتریکی باشد که در این فیلم خبری از صاعقه نیست. این فیلم‌ها و اخبار کاملا ساختگی بوده و در راستای تشویش اذهان عمومی ساخته می‌شوند.