فیلم | شعار علیه صدا و سیما در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
  فیلم | وضعیت برگزاری مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی در خانه سینما