درنگ :  واکنش اینستاگرامى پندار توفیقی، معاون باشگاه استقلال به شوخی شهردار بابلسر با مصدومیت لئوناردو پادوانی را در زیر ببینید: