درنگ: علیرضا امینی نائب رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی درباره این فیلم جنجالی گفت: ما اصلا رشته MMA در ایران نداریم. هر کسی ممکن است توریستی برود مسابقه بدهد اما این امر غیرقانونی است. وزارت ورزش از طریق اماکن به رشته‌های ورزشی باشگاه‌ها نظارت می‌کند. تمرین‌های این رشته در باشگاه‌های زیرزمینی انجام می‌شود. اگر این تخلف را در باشگاه‌ها ببینیم، انجا را پلمب می‌کنیم.