عکس | ماکت موگرینی در کریم خان | هر شیرازی می‌تواند با موگرینی سلفی بگیرد!