پس از این انتشار این گفتگو حواشی بسیاری ایجاد شد که فرزند عارف اینگونه به این حواشی پاسخ داده است:

  • آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
  • بله   خیر