تصویری از سوسن رشیدی و پدرش

سوسن رشیدی دختر عشایر کرمانشاهی که قهرمان کیک بوکسینگ ایران شده می‌گوید: «به پدرم می‌گفتند که نگذار دخترت به باشگاه برود، ما عشایریم و غیرت داریم و زن نباید ورزش کند»