درنگ : هدف از اجرای این رقص، ‌نمایش انطباق‌پذیری انسان‌ها با پدیده پیوستن روبات‌ها به جامعه است. فناوری‌های اتوماسیون و روباتیک روز به روز بیشتر به فضاهای کاری نفوذ می‌کنند و این روزها به پدیده‌ای عادی تبدیل شده‌اند.

براساس آمارهای جدید ۳۸ درصد از مشاغل آمریکایی در معرض خطر بالای نابودی تحت تاثیر سلطه روبات‌ها قرار دارند. شاید همکار بعدی شما هم یک روبات بود، چرا پیشاپیش علائق مشترک خود را پیدا نکنید؟