درنگ : مدیرکل سیاسى وزارت کشور در واکنش به برخورد عجیب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار گفت: بنده این موضوع را با استاندار اصفهان مطرح کردم تا جزئیات این اتفاق را مورد بررسى قرار دهد و متناسب با آنچه رخ داده تصمیم گیرى شود. این برخورد فرماندار با یک خبرنگار به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رفتار این فرماندار را در ویدئوی زیر ببینید:

 

استاندار اصفهان نیز به این موضوع واکنش نشان داد و در توییتی عذرخواهی کرد. توییت مهرعلیزاده را در زیر ببینید:

 

 

فرماندار گلپایگان به جای عذرخواهی توجیه کرد!

حسین فراست فرماندار گلپایگان درباره برخوردش با یک خبرنگار گفت: درجلسه به خاطر اینکه کلاه بر سر داشتم و پالتو و شال گردن پوشیده بودم و پوشش اداری نداشتم چند بار به خبرنگار تذکر دادم که از من عکس نگیرد ولی او توجه نکرد و برای همین با او برخورد کردم. من به همه رسانه‌ها و خبرنگاران احترام می‌گذارم و همه برای من محترم هستند، اما بهتراست هرکسی هم خودش شخصیت خود را حفظ کند.