این دیپلمات که مدام مشغول نوشیدن و تناول میوه در هنگام سخنرانی روحانی‌است، اهل پاکستان است که همراه با نخست وزیر این کشور به استانبول و نشست سازمان کنفرانس اسلامی رفته بود.